UPPDATERING 9/04:
Nu kan du börja anmäla dig till loppisen om du vill sälja prylar och/eller fika! Sprid ordet om loppisen till vänner, familj och via sociala medier! Ju fler på plats, desto roligare!

KÄRA GRANNAR!👋

Nu är det för dags för BRF Pampas loppis 2022! 🎊
15e MAJ 2022 KL. 12.00 - 16.00
PÅ GÅRDEN MELLAN INFANTERIGATAN 27 och 19
(se karta →)!
Är du trött på att bo i ett anonymt hus och vill lära känna dina grannar bättre? Eller är du intresserad av att sälja dina gamla prylar som kan bli någon annans skatt? Eller är du på jakt efter årets fynd? Kanske vill du bara flanera runt och ha en trevlig stund med andra i grannskapet samt sälja eller äta god fika – då ser vi framemot ditt deltagande!Detta officiella event anordnas av två boende i föreningen, Sazia och Gabriel, med föreningen BRF Pampas godkännande, samt stöd och uppmuntran.TIPS PÅ SAKER ATT SÄLJA:
Gammalt porslin eller mindre möbler till den nya grannen. Spel, böcker, skivor osv till barnfamiljerna. Kläder som letar efter en ny ägare. Gammal elektronik för den intresserade. Fika att sälja för din nästa klassresa eller för att dina grannar ska få chansen att smaka dina fantastiska bullar. Sticklingar och växter till botanisten. Kanske konst du har gjort? Eller något annat!
ALLT VÄLKOMNAS SÅ LÄNGE MAN FÖLJER DESSA REGLER:
1. Är du boende och vill sälja saker eller fika (bara snacks, kakor, bullar och alkoholfri dryck tillåts) behöver du anmäla dig genom att klicka på REGISTRERA → (eller skicka ett mejl till [email protected]) SENAST DEN 8e MAJ. Vid händelse av alltför många anmälda kommer vi att behöva sätta ett maxtak på säljare och det blir då först till kvarn som gäller.
2. Man får själv ta med bord eller filt att ha sina saker på (försök låna från grannar om du själv inte har!)
3. Välj själv lämplig plats på gräsmattan
4. Sätt dina egna priser men tänk på att ev. vinst över 50,000 kr behöver du själv skatta för
5. Alla inkl. icke-boende är välkomna att komma, mingla och handla men endast anmälda boende får sälja
6. Alla måste själva ta ansvar för att städa undan efter sig själva vid dagens slut – blir det skräpigt är det skräpigt för dina grannar
7. Ha det roligt och njut av dagen! ✨

Vid regn? ☔️☹️↘︎

Vid händelse av regn kommer alla som anmält sig för att sälja kontaktas senast kl. 10.00 den 15e maj för att flytta datumet till den 22a maj samma tid och plats. Webbsidan kommer också att ha uppdateringar gällande detta.
Skulle det då även den 22a maj regna kommer alla anmälda återigen att kontaktas senast kl. 10.00 samma dag och i värsta fall kommer loppisen behöva skjutas upp till senare. Med andra ord, vi håller tummarna för fint väder! 🤞
Du kan hitta alla uppdateringar här samt på föreningens officiella hemsida → och även diskutera på Facebook gruppen “Boende i HSB BRF Pampas, Solna”.

UPDATE 9/04:
You can now register for the flea market if you wish to sell things and/or fika! Spread the word about the flea market to your family and friends, as well as on social media! The more we are, the happier!

DEAR NEIGHBOURS!👋

It’s now time for BRF Pampas flea market 2022! 🎊
On May, 15th 2022 between 12-4pm
On the lawn between Infanterigatan 27 and 19!
(see the map →)!
Are you tired of living in an anonymous building and want to get to know you neigbors? Or are you interested in selling some old stuff that can become another person’s treasure? Or are you looking for the bargain of the year? Maybe you just want to walk around, have a pleasant moment with the neighborhood as well as sell or eat good “fika” – whatever the reason, we’re looking forward to see you!This official event is organized by two residents, Sazia and Gabriel, with the approval, support and encouragement of BRF Pampas.TIPS OF THINGS TO SELL:
Kitchenware or small furniture for the new neighbor. Games, books, records, etc. for the family with kids. Clothes looking for a new owner. Old electronics for those interested. Fika (cakes or snacks) to sell for financing your next school trip or to let your neighbors get the chance to taste your traditional homemade sweets. Cuttings or plants for the botanists. Maybe art you've created? Or something else!
EVERYTHING IS WELCOME AS LONG AS THE RULES BELOW ARE FOLLOWED:
1. Do you live in BRF Pampas and do you want to sell things or light food (only snacks, cakes, sweets and non-alcoholic drinks are allowed)? You need to register on the REGISTER → link (or send an e-mail with your name and address to [email protected]) LATEST ON May, 8th. In case of too many looking to sell, we will have to set a limit with a first come, first served principle.
2. Everyone has to take their own table or blanket to have their stuff on (try to ask your neigbours if you don’t have any!)
3. Everyone picks their own appropriate spot on the lawn
4. Everyone is free to set their own prices but remember that the Swedish tax regulation requires that you pay taxes if you earn more than 50,000sek in a year through your sales
5. Everyone including those that do not live in BRF Pampas are welcome to come, mingle and buy things but only residents of BRF Pampas are allowed to sell
6. Everyone has to take their own responsibility to clean after themselves when the market is over – if it’s dirty, it’s dirty for all the neighbours
7. Have fun and enjoy the day! ✨

In case of rain? ☔️☹️↘︎

In case of rain, everyone that registered themselves to sell will be contacted at the latest at 10am on May, 15th in order to move the date of the flea market to May, 22nd at the same time and place. This website will also be updated with all info regarding this.
If it were to also rain on the 22nd, everyone that registered themselves would once again be contacted at the latest at 10am on the same day and in the worst case scenario we’d have to postpone the flea market to some other time. In other words, fingers crossed for beautiful weather!
You can find all updates here as well as on BRF PAMPAS's official website → and discuss the flea market on the Facebook group “Boende i HSB BRF Pampas, Solna”.

KARTA / MAP

GÅRDEN MELLAN INFANTERIGATAN 27 OCH 19
LAWN BETWEEN INFANTERIGATAN 27 AND 19

Karta / Map

CONTACT

- FACEBOOK GROUP “Boende i HSB BRF Pampas, Solna”
- E-MAIL →
- BRF PAMPAS WEBSITE →